Die vraag lijkt bijna te eenvoudig! Maar wanneer moet je echt zo ver gaan, en een letselschadebureau inschakelen? Natuurlijk is het overdreven bij een kleine verwonding door een ongeval direct te proberen het meeste eruit te halen. Tenslotte willen we hier niet een cultuur van iedereen klaagt iedereen maar aan.

Wat is letselschade precies?

Letselschade of letsel is lichamelijke, geestelijke, materiële en immateriële schade die een persoon kan ondervinden die bij een ongeval betrokken is. Daarbij kan het gaan om lichamelijke schade, maar ook het verliezen van inkomen door de opgelopen schade kan onderdeel worden van een eis tot schadevergoeding.

Bekijk de schade door uw letsel eens goed, daar ligt al direct het grootste probleem. Na een ongeval bent u door de schrik meestal niet in staat een oordeel te vellen. Nergens over, maar zeker niet over uw eigen toestand. 

Het eerste waar u naar zou moeten kijken is de oorzaak van het ongeval. Is er werkelijk en bewijsbaar sprake van schuld? En is de schuldvraag vrij duidelijk te beantwoorden?

Kijk dan eens eerlijk naar uw eigen toestand. Is het mogelijk dat de letselschade een permanent, beperkend handicap gaat worden? Ga dan niet zelf verder en schakel professionele hulp in, ga naar een letselschade bureau.

Een proces verbaal

Daarbij is het belangrijk dat er een proces verbaal over het ongeval is opgemaakt. Dat wil zeggen, ook als u niet zeker weet wat er gebeurt is, schakel de politie in.

Een letselschade bureau heeft geen getuigen bij het ongeval, dus het rapport van de politie kan belangrijk worden, zeker wanneer er schadevergoedingen geëist gaan worden. Zoek ook medische hulp en vraag de artsen om een verslag van hun bevindingen. 

Zorg er voor dat alle informatie zo snel mogelijk bij het letselschade bureau terecht komt. Als niet betrokken partij kan een letselschade bureau zelf geen gegevens opvragen tenzij u een van de advocaten benoemd als zaakwaarnemer.

Een letselschade geding is geen kleinigheid

De tegenpartij zal in de meeste gevallen een verzekeringsmaatschappij achter zich hebben staan, en dat zijn meestal geen kleine jongens. Spreek dus goed af waar en wanneer het letselschade bureau uw zaken waarneemt, dat wil zeggen, ook in relatie tot de tegenpartij.

Het bureau zal er voor zorgen dat de tegenpartij zo snel mogelijk en schriftelijk aansprakelijk gesteld gesteld wordt, zoals de wet het vereist. De hoogte van de te betalen vergoeding, en de termijnen van betaling is vaak onderwerp van onderhandelingen tussen de twee betrokken partijen. 

Ook de hoogte van het smartengeld wordt bepaald in overleg, tussen de rechtbank en de verzekeraar van de tegenpartij. Probeer daar niet te veel tussen te komen, laat de specialisten uw zaken behartigen, Schakel een goed en betrouwbaar letselschade bureau in, die weten wat ze doen.